Crusher

ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาเราประสบความสำเร็จในการสร้างประสบการณ์ในการผลิตเครื่องบดรูปกรวยเครื่องบดทรายและอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งจะช่วยคุณแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้!

ดูบริการทั้งหมด

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย ...

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Manual)

(5) โครงการขุดลอกหนองน้ าและคลองธรรมชาติ ที่ไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงเส้นทางน้ าและ การใช้ประโยชน์สัญจรทางน้ า ถ่ายโอน ...

เศรษฐกิจ ภาพรวมการค้าและการลงทุนในกัมพูชา by clmv

is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of 's ...

การออกแบบและสร้างเตาปฏิกรณ์ไพโรไลซิสสําหรับซังข้าวโพด ...

การออกแบบและสร้างเตาปฏิกรณ์ไพโรไลซิสสําหรับซังข้าวโพด ... เหมาะสมดังกล่าวข้างต้น ได้ปริมาณของเหลว ถ่านและก ๊าซ 36.71, 35.71 และ 28.07 ...

การบริหารและการตัดสินใจ

การบริหาร เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการคิดและการตัดสินใจ (Thought and Decision) ผู้น ามีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงกับการวางแผน การวางแผน ...

การรักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทน

การรักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทน-----ในหน วยงานราชการทุกหน วยงานน ั้น ย อมจะมีผู ที่มีอํานาจและหน าที่แตกต าง

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Manual)

ในการสั่งการ ตรวจสอบ สั่งการ เร่งรัด และติดตามงานของฝ่ายสอบสวน 4. หัวหน้าฝ่ายสอบสวน เกี่ยวข้องกับกระบวนการในฐานะหัวหน้า ...

ระบบข้อมูลสารสนเทศค้าข้าว

กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2; กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ร่างมาตรฐานข้อความการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ( NPMS)

วัตถุประสงค์การจัดประชุม •เพื่อชี้แจง –ที่มา npms และประโยชน์ของการใช้มาตรฐาน npms –การปรับปรุงมาตรฐาน npms 4 ข้อความเดิมที่ประกาศแล้ว (ได้แ ่ ้อความ ...

คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบข้อมูลบัญชีผิดดุล

3 การตรวจสอบการบันทึกรายการ และเอกสารประกอบรายการ ระดับกรม - เรียกรายงานแสดงเอกสารและบัญชี ผ่านเครื่อง GFMIS Terminal ค าสั่ง FB03

ติดต่อเรา

กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม GCM จำกัด ยินดีต้อนรับคุณด้วยความจริงใจที่จะติดต่อเราผ่านสายด่วนและวิธีการสื่อสารทันทีอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะ

  • ที่อยู่:

    No.416 Jianye Road, South Jinqiao Area,Pudong New Area, Shanghai, China.

  • เบอร์โทรศัพท์:

    +86-21-58386189, 58386176

  • ที่อยู่อีเมล:

    [email protected]