Crusher

ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาเราประสบความสำเร็จในการสร้างประสบการณ์ในการผลิตเครื่องบดรูปกรวยเครื่องบดทรายและอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งจะช่วยคุณแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้!

ดูบริการทั้งหมด

กระบวนการผลิตและการดำเนินงาน

คุณสมบัติในการดำเนินงานของการดำเนินงาน เช่น เวลาเซ็ตอัพและรันไทม์ ความต้องการทรัพยากร ข้อมูลการคิดต้นทุน และการคำนวณปริมาณการใช้ ถูกระบุ ...

ทฤษฎีการบํารุงรักษา

2 1.3 วัตถุประสงค ์ของระบบบ ํารุงรักษาในงานอ ุตสาหกรรม (1) เพิ่มคุณภาพของผล ิตภัณฑ์หรือเป็นการป ้องกันไม่ให้คุณภาพต ่ําลง ซึ่งมีผลต่อความเช ื่อ ...

เครื่องบรรจุและขึ้นรูปอเนกประสงค์

ลูกค้ามีเรือประมงสองลำและโรงงานแปรรูปปลาสองแห่งเพื่อดำเนินการจับปลาหกตันต่อวัน โรงงานแห่งหนึ่งทุ่มเทให้กับการสับเนื้อปลาลงในกะปิและ ...

เนื้อหาบทเรียน

อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน (Peripheral Devices) ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการป้อนและแสดงโปรแกรมหรือค่าของข้อมูลต่าง ๆ ที่เรียกได้หลายแบบ ...

ความปลอดภัยในการทำงาน: ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ ในโรงงานอุตสาหกรรมมีเครื่องมืออยู่หลายชนิดที่ต้องใช้ให้ถูกวิ...

บทที่ 2 การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 2. การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง. ทฤษฎีที่เกียวข้องกับงานวิจัยนี ้ประกอบไปด้วยเนื้อหาต่างๆของงานวิศวกรรมอุตสาหการ 5 หัวข้อ

Mostori : การทำงานในการพัฒนาระบบ Machine base condition CBM

4.1 การออกแบบระบบ Monitoring แต่ละประเภท. 1. ความถี่ (Frequency) คือ ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนรอบของการเคลื่อนที่หรือรอบของการหมุนต่อหน่วยเวลา รอบต่อวินาที ...

เครื่องหมายความปลอดภัยในโรงงาน ลักษณะและความหมาย

สถานที่ปฏิบัติงานทุกแห่งต่างก็ปรารถนาที่จะปราศจากอันตราย และปลอดภัยจากการบาดเจ็บและอุบัติเหตุต่างๆ แต่ในกระบวนการ ...

ประเทศอินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย: Indonesia) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐ ...

【FAQ 108】 สิทธิและประโยชน์เครื่องจักรตามมาตรา 28 และ 29

เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในกรรมวิธีการผลิตที่ยื่นขอรับการ ...

กรมศุลกากร

ต้องการส่งสินค้าไปซ่อมที่ต่างประเทศ อยากสอบถามว่าในเวลาที่นำกลับเข้ามาต้องชำระภาษีอากรอีกหรือไม่: 8 สิงหาคม 2562 …

สายการผลิตเต้าหู้ | จัดหาเครื่องแปรรูปอาหาร | Yung Soon ...

Yung Soon Lih Food Machine Co., Ltd.ตั้งแต่ปี 1989 เป็นต้นมาเป็นผู้ผลิตเต้าหู้สายการผลิตที่ specilized ในถั่วเหลือง, นมถั่วเหลืองและภาคการทำเต้าหู้ การ ...

อุปกรณ์ Google Nest และ Google Home มีจำหน่ายที่ใดบ้าง ...

หมายเหตุ: อาจไม่มีอุปกรณ์พร้อมจำหน่ายในบางประเทศที่แสดงอยู่หรือจากผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตบางรายในเวลาที่ระบุ หาก ...

กลยุทธ์ในการขยายกิจการและเพิ่มประสิทธิภาพใน…

เมื่อกิจการต้องการขยายตัว กิจการจะต้องวิเคราะห์และวางแผนให้ดีว่าจะให้กิจการขยายตัวในรูปแบบใด เพราะการขยายตัวของ ...

ศาสนาพุทธในประเทศอินโดนีเซีย

หน้านี้แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:35 น.; อนุญาตให้เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน และ ...

บทที่6การวางแผนการผลิตรวม: การวางแผนการผลิตรวม

รายวันขึ้นอยู่กับปริมาณงานและความซับซ้อนของกระบวนการผลิต เป็นการวางแผนระดับปฏิบัติการที่มี จุดประสงค์เพื่อจัดเตรียมกำหนดเวลาในการ ...

GE's Cross

GE เป็นที่รู้จักในประเทศไทยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1900 ดำเนินธุรกิจในกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ พลังงาน การบินการดูแลสุขภาพ และการขนส่ง เมื่อ ...

การเลือกอุปกรณ์ป้องกันเสียง

thai-safetywiki / แหล่งค้นคว้าหาข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับ อุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protection ...

การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล. ต้องทราบลักษณะและความต้องการในการใช้อย่างแน่นอนเสียก่อน

10 เครื่องมือช่างสำหรับงานตัด เครื่องมือตัด

งานตัดเป็นการทำชิ้นงานให้มีขนาดตามที่ต้องการ เพื่อจะนำชิ้นงานไปใช้ต่อไปเครื่องมือช่างสำหรับงานตัดมีมากมายหลายประเภท ขึ้นอยู่กับวัสดุ ...

โรงงานผลิตอาหารโซลูชั่นอุปกรณ์แปรรูปอาหารและ…

เนื่องจากค่าแรงสูงและปัญหาการจัดการพนักงานลูกค้าที่เชี่ยวชาญในการทำอาหารจีนเริ่มมองหาสายการแปรรูปอาหารสำหรับทำเกี๊ยวทอดและนึ่ง ...

บทที่2 การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

เชือกและสลิงไว้ในสถานที่เหมาะสมขณะที่ไม่มีการใช้งาน. 2.17 อุปกรณ์ป้องกันเท้า ส่วนของร่างกายที่ได้รับอุบัติเหต ุอยู่เสมอ

The 7 Wastes การลดความสูญเสีย 7 ประการ

4. ผลิตในปริมาณและเวลาที่ต้องการเท่านั้น โดยปรับเวลาของกระบวนการให้สอดคล้องกับปริมาณการผลิต (Synchronize time and amount of process) 5.

การทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ในการผลิต | …

ในปัจจุบัน มนุษย์และหุ่นยนต์จะสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างประสานสอดคล้อง หุ่นยนต์จะช่วยเหลือและลดภาระให้พนักงาน ช่วยให้ ...

ระบบอัตโนมัติ เครื่องจักรอัตโนมัติ …

ในชีวิตประจำวัน ระบบอัตโนมัติได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก และยังเป็นระบบการทำงานที่มีแนวโน้มที่จะพัฒนาและเติบโต ...

สินค้าและบริการ (Products & Services)

จัดจำหน่ายสินค้า อาทิ แผ่นพลาสติกและอุปกรณ์ชนิดต่างๆ บริการตัดแผ่นตามขนาด และบริการตัดเลเซอร์ตามแบบ พร้อมด้วยการจัดส่ง ...

About Us | บริษัท อินเตอร์ทูล เทคโนโลยี จำกัด

เพื่อความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจ บริษัทได้ทำการจดทะเบียนเป็นบริษัทอินเตอร์ทูล จำกัด ในปี 2533 จนกระทั่งถึงปัจจุบันเรามี ...

BrandAge : เพราะเหตุใดยันม่าร์ ถึงต้องเลี้ยงผึ้งไว้ใน…

เพราะเหตุใดยันม่าร์ ถึงต้องเลี้ยงผึ้งไว้ในสำนักงาน ... มาโกกิชิ ยามาโอกะที่ต้องการ ... มีราคาที่ถูกลง เพื่อมาลดภาระของแรงงาน ...

ติดต่อเรา

กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม GCM จำกัด ยินดีต้อนรับคุณด้วยความจริงใจที่จะติดต่อเราผ่านสายด่วนและวิธีการสื่อสารทันทีอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะ

  • ที่อยู่:

    No.416 Jianye Road, South Jinqiao Area,Pudong New Area, Shanghai, China.

  • เบอร์โทรศัพท์:

    +86-21-58386189, 58386176

  • ที่อยู่อีเมล:

    [email protected]