Crusher

ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาเราประสบความสำเร็จในการสร้างประสบการณ์ในการผลิตเครื่องบดรูปกรวยเครื่องบดทรายและอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งจะช่วยคุณแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้!

ดูบริการทั้งหมด

ขอเทคโนโลยีออกซ์ฟอร์ด มาผลิตวัคซีน ประเมินราคา เข็มละ …

ไม่ได้ซื้อแค่ขอถ่ายทอดเทคโนโลยี. เมื่อวันที่ 24 ก.ค. นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ที่ปรึกษาศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร ...

วิธีการ วางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิผล (พร้อมรูปภาพ ...

วิธีการ วางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิผล. ถ้าอยากมีแผนการทำงานที่สามารถนำมาใช้ได้ผลจริง เราต้องเริ่มด้วยการมีจุดประสงค์ วิสัยทัศน์ หรือ ...

Microland ได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในกรณีศึกษาด้านการ ...

1 · Microland ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้รับการยอมรับจาก Information Services Group (ISG) บริษัทวิจัยและที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีระดับชั้นนำของโลก สำหรับ ...

"ธุรกิจค้าศพ" ในอังกฤษ ยุคแพทย์ต้องการร่าง สู่การปลดล็อก ...

ความต้องการนี้นำไปสู่การเกิดธุรกิจค้าศพอย่างผิดกฎหมาย พ่อค้าจะไปแอบขุดศพจากป่าช้าขึ้นมาในตอนกลางคืนเพื่อไปขายให้ผู้ ...

ความก้าวหน้าของนักวิทยาศาสตร์ในการ…

ความก้าวหน้าของนักวิทยาศาสตร์ในการสร้างแบบจำลองจักรวาล ...

ความก้าวหน้า THEOS

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and transparency assessment: ita)

การใช้เทคโนโลยีกับการดำเนินชีวิตของวัยรุ่น

การใช้เทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นอย่างไร ... จะมีประโยชน์มากในช่วงเวลานั้น หรือบางทีมือถือยังทำ ...

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ของอังกฤษ| Modern ...

ทุกวันนี้คำว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ Industry 4.0 เป็นคำที่ได้พบเห็นบ่อยครั้ง แต่ก่อนที่จะเกิดครั้งที่ 4 ขึ้นได้นั้นมีความเป็นมา ...

แนวโน้มการจ้างงานของไทยในปี 2563

ขณะที่ในส่วนของพนักงาน 75% ของพนักงานคาดว่าจะได้รับโบนัสประมาณ 15% ขึ้นไปของเงินเดือน และ 29%ของพนักงานให้ประเด็นความก้าวหน้า ...

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งถือว่าเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายๆด้านทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอันนำไปสู่การปรับตัวเพื่อ ...

Ethereum ฉลองครบรอบห้าปี นี่คือสิ่งที่ Vitalik Buterin คาด ...

เมื่อ 5 ปีที่แล้วบล็อกกำเนิดหรือ 'Ethereum genesis block' ถูกขุดขึ้นมาครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2015 ในเวลาเพียง 7 เดือน Ethereum

9 เทคโนโลยีสุดล้ำที่ทำให้ชีวิตในบ้านง่ายขึ้น ...

9 เทคโนโลยีสุดล้ำที่ทำให้ชีวิตในบ้านง่ายขึ้น ... ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างไม่หยุด ...

เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ( Disruptive technologies )

เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive technologies) คือเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า และสามารถเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจโลก

บทที่ 4

บทน า การดาเนินชีวิตของมนุษยใ์นยุคปัจจุบนัน้ีมีความ

กรมชลฯ ติดตามความก้าวหน้า…

รองอธิบดีกรมชลประทาน ติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุตรดิตถ์ เพื่อเตรียมเก็บกักน้ำช่วงฤดูฝน ...

ไม่ได้มีแค่เทคโนโลยีที่น่าลงทุนในรอบนี้ Healthcare ...

ในขณะที่ทุกธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดในช่วงที่ปิดเมืองหรือกำลังซื้อที่แย่ลง ธุรกิจโรงพยาบาลจากที่นักลงทุนคิดว่า จะได้รับผลกระทบ ...

การคาดการณ์อนาคต เทคโนโลยีดิจิทัลประเทศไทย

ปี 2018 เพิ่มขึ้นเปน 175 เซตตะไบต์ ในปี 2025 ด้วยอัตราการเติบโต 61% ต่อปีตลอดช่วงการคาดการณ์ ข้อมูลจำนวน

ความก้าวหน้าของการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ ...

ความก้าวหน้าของการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ ... ในช่วงเวลาเดียวกันนี้เอง ผู้เขียนได้รับเชิญให้ไปเข้าร่วมการ ...

โอกาศความก้าวหน้า | 7 อาชีพเสรีในอาซียน

>> อาชีพ : นักบัญชี โอกาสในการมีงานทำ ในการดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่จะต้องมีพนักงานบัญชีทำงานด้านบัญชี ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจได้เจริญก้าวหน้า ...

กอนช.คาดฝนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฝ้าระวัง ...

กอนช.คาดฝนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์กับ ...

ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี จากความหมายของคำ ...

Hologram เทคโนโลยีจากหนังสู่โลกความเป็นจริง

Hologram เทคโนโลยีจากหนังสู่โลกความเป็นจริง . เทคโนโลยีการสร้างภาพเสมือนในปัจจุบันมีความก้าวหน้า และใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวัน หนึ่งในนั้นก็ คือ ...

ประเภทของอุปกรณ์ เครื่องมือทางเทคโนโลยีการศึกษา | …

ในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจัยสำคัญในการจัดการศึกษานั่นคือการเข้าถึงมวลความรู้ที่มีอยู่มากมายมหาศาลในโลกของ ...

'คณะก้าวหน้า' ออกแถลงการแจง 'เมย์เดย์

'คณะก้าวหน้า' ออกแถลงการแจง 'เมย์เดย์-เมย์เดย์' หยุดเล่นการเมืองสกปรก สร้างความเกลียดชัง

EEC HDC กับ 7 ความเคลื่อนไหว: คลื่นใหม่ที่ปรับสร้างการ ...

พื้นที่การลงทุนในประเทศที่เกิดขึ้นในนาม เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ eec มีเป้าหมายสำคัญคือ ปรับสร้างความก้าวหน้าให้ประเทศไทยก้าวทันโลก ...

เจาะลึกเทคโนโลยีรุ่นใหม่เพื่อช่วยเหลือและรองรับการ…

การแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อกว่า 210 ประเทศทั่วโลก ที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่าสี่ล้านคน และกระทบต่อเศรษฐกิจ ...

เทคโนโลยีกับการศึกษา

เมื่อเอ่ยถึงเทคโนโลยี คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงสิ่งที่เกี่ยวกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใหม่ๆ ที่ทันสมัย มีราคาแพง มีระบบการทำงานที่ยุ่งยาก ...

นี่คือ "หลุมที่ลึกที่สุดในโลก" จากฝีมือการขุดของมนุษย์ ...

ซึ่งหลังการขุดสิ้นสุดลง ทำให้นักวิจัยในยุคนั้นรู้ว่าโลกยิ่งใหญ่ขนาดไหน เพราะแม้จะขุดกันมาเกือบ 20 ปี พวกเขาก็ยังไม่ ...

ติดต่อเรา

กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม GCM จำกัด ยินดีต้อนรับคุณด้วยความจริงใจที่จะติดต่อเราผ่านสายด่วนและวิธีการสื่อสารทันทีอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะ

  • ที่อยู่:

    No.416 Jianye Road, South Jinqiao Area,Pudong New Area, Shanghai, China.

  • เบอร์โทรศัพท์:

    +86-21-58386189, 58386176

  • ที่อยู่อีเมล:

    [email protected]